Menu
Alexandra Ignat, primul nou-născut de Zilele oraşului

Alexandra Ignat, primul nou-născut …

Aşa cum ne-a obişnuit dej...

Un japonez,un englez şi un român, cetăţeni de onoare ai Alexandriei

Un japonez,un englez şi un român, c…

Anul acesta, municipalita...

OUG 77/2013 a subţiat organigrama Consiliului Judeţean Teleorman

OUG 77/2013 a subţiat organigrama C…

Ordonanţa pentru stab...

De dragul Educaţiei...  Consilierii locali au reuşit să umfle buzunarele firmelor de proiectare cu peste 6 miliarde de lei vechi

De dragul Educaţiei... Consilierii…

Fără să aibă prea mul...

Ce l-a determinat pe Funar să facă o astfel de dezminţire?

Ce l-a determinat pe Funar să facă …

Gheorghe Funar a fost...

Prev Next

Teleorman News

A+ A A-

HAOS PARCELAT - Se dezleagă misterul din spatele sporului de dificultate

HAOS PARCELAT  - Se dezleagă misterul din spatele sporului de dificultate

Legea 263 emisă în iunie 2006, cu privire la aprobarea OUG 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății a fost interpretată după plac şi interes.

Conform art. II (l) din Legea 263/2006, salariații instituțiilor publice implicați în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membrii in comisiile constituite in temeiul art.12. 18/91/R, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50 % din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an, calculată de la data intrării în vigoare a legii. Ce a permis interpretarea acesteia după ureche este sintagma "pe o perioadă de un an" calculată cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei OUG 136 din decembrie 2006, chiar dacă termenul literar de un an nu este sinonim cu sintagma "în fiecare an".

Interesant este că termenul de un an prevăzut la art. 2 din OUG 136/2006, se aplică doar persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese sau numite și cărora sporul de dificultate le-a fost acordat prin art. 1 al acestui act normativ ce a introdus art. III în cuprinsul Legii nr. 263/2006, nu şi celorlalţi membri ai respectivelor comisii. De fapt, aceasta este ultima redută pe care primăriile speră s-o poată câştiga în procesele atacate justificat de Prefectură.

Haos să fie, dar să ne lămurim şi noi!

Faptul că din 1991 când a intrat în vigoare Legea Fondului Funciar, au apărut şi au dispărut hectare de teren ca printr-o magie, încât în bazele de date ale primăriilor este un mare haos. Poate că acesta s-a şi vrut. Mai mult decât atât, arendaşii au contribuit şi ei într-o măsură la dezordinea funciară. Nu întâmplător, asociaţiile agricole sfârşeau în ghearele unor SRL-uri căpuşă, şi nimeni nu mai ştia nimic de pământul lui.

Despre tot acest haos l-a care s-a “lucrat” vreme de 22 de ani am cerut lămururi de la juriştii Prefecturii Teleorman.

Legat de sistarea plăţii sporului de dificultate pentru membrii comisiei de fond funciar, juriştii prefecturii Teleorman susţin că acordarea acestuia este nelegală şi lipsită de temei, întrucât “se acordăţ pe o perioadă de uin an de la data intrăirii în vigoare a legii”, adică până cel mult la finele lunii iunie 2007. Totuşi, chiar şi aceştia sunt de părerere că legea este oarecum neclară, ceea ce a determinat juriştii primăriilor să interpreteze că acordarea sporului respectiv se face anual, iar Prefectura să conteste spunând că "se putea acorda doar pentru un an, după care orice dispoziţie este nelegală”.

Comisiile locale de inventariere rămân în aer

Potrivit articolului 5 din legea 165/2013, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, comisia locală pentru inventarierea terenurilor.

În termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia întocmeşte, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

Până la data de 16 iunie, în Teleorman trebuiau consitutite aceste comisii, lucru care nu s-a întâmplat. Motivul? Potrivit juriştilor din cadrul Instituţiei Prefectului, nu s-au emis şi normele de aplicare ale legii şi totul a rămas în stand-by.  Un fel de “hai la noi să mâncăm nimic!”

Un lucru, măcar, este cert, şi-anume că până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare, respective invalidare de către comisia judeţeană de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar, potrivit articolului 7, aliniatul 1 din lege.

La fel de adevărat este că şi juriştii sunt de părere că încă din anii ’90 măsurătorile de terenuri care s-au efectuat prost, fiind inavertenţe mari între evealuarea clasică a suprafeţelor de teren făcută cu compasul şi cea modernă cu GPS-ul.

Potrivit juriştilor, până în 2007 măsurătorile de terenuri se făceau cu compasul, de simpli săteni sau de învăţători, nicidecum de specialişti. Cum era de aşteptat, o asemenea acţiune a demarat prost încă de la început în mai toate localităţile din Teleorman. S-a mers după regula  nescrisă: cine împarte, parte îşi face! Şi şi-au făcut, care după cum au vrut.

O altă justificare pentru realizarea defectuoasă a efectuării acestor măsurători este şi aceea că centralizarea lucrărilor de măsurare a terenurilor se făcea la normă, iar dacă nu ţi-o îndeplineai, nu-ţi mai luai salariul. Aşa se face că în unele măsurători  s-au făcut “pe genunchi”, din birouri. Şi nu este o problemă doar în mediul rural.

“La Alexandria sunt case intabulate, iar dacă te uiţi pe fotoplan, acestea pică exact pe mijlocul străzii, ca şi poziţie, după coordonatele date”, ne-a lămurit unul dintre jurişti. Aşa se explică de ce a devenit o luptă aproape imposibilă să mai faci astăzi o intabulare.

Şi primarii plâng câteodată...

Fără a ne dumiri cât mai exact despre ce act normativ este vorba, juriştii prefecturii susţin că există, totuşi, o hotărâre de guvern prin care s-a extins valabilitatea actualelor planuri urbanistice generale (PUG-uri) până în 2015.

În caz că ar fi expirat termenul, în respectiva localitate nu se mai putea construi, iar administraţia locală ar fi avut doar de pierdut. Acum, însă, primarii pot dormi liniştiţi până-n 2015, când vor trebui să scoată din visterie miliarde de lei vechi pentru a plăti efectuarea PUG-ului.

 

înapoi la partea de sus